Hagaparken är i behov av genomgripande åtgärder. Sedan ett par månader är gångvägen i Hagaparken översvämmad. Dessutom har det flaggats för att parkens ljuslyktor har ett för svagt ljus vilket gör att vissa sträckor är nästintill kolsvarta. Översvämningen samt bristen på ljus gör det otrevligt för människor att vistas i parken vilket bidragit till många klagorop bland parkens besökare.

Brist på ekonomiska resurser

Anledningen till att man ännu inte åtgärdat översvämningen i Hagaparken härleds till brist på ekonomiska resurser.

Statens fastighetsverk som förvaltar parken, har låtit genomföra en geoteknisk undersökning som visar att man behöver implementera åtgärder för att parkens gångväg ska bli mer hållbar och tillgänglig för allmänheten. Trots detta har man inte satt några planer till verket då ekonomiska problem sätter käppar i hjulen.

Översvämningar i Hagaparken

Stockholms Stad vill förhindra översvämningar

Till följd av klimatförändringar blir samhällen tvungna att klimatanpassa stadsmiljön. Stockholms Stad, som ligger i framkant vad gäller miljöarbete, gick nyligen ut med att de ska göra en investering på 28 miljoner för att förebygga översvämningar. Pengarna kommer att gå till ett pilotprojekt där växtbäddar och biokol ska rusta upp Stockholms tunnelbanor i syfte att göra de mer tåliga för kraftig nederbörd. Förhoppningen med projektet är att översvämningar inte ska bli lika vanligt förekommande i Stockholms stad.

Åtgärder för Hagaparken

Statens fastighetsverk meddelar att de låtit rusta upp några av Hagaparkens kortare sträckor men att den begränsade tillgången till medel sätter stopp för ytterligare upprustningsarbete. Huruvida översvämningen i Hagaparken kommer att åtgärdas är ännu oklart. För många av parkens besökare är förhoppningen att översvämningen ska bli ett prioriterat problem och att fler medel ska tillsättas i åtgärdsarbete av parkens gångväg.