Gamla Haga och den Turkiska kiosken

Gamla Haga

Gamla Haga utgör en grupp av byggnader belägna i Hagaparken i Solna. Det var här Gustav III bodde fram till 1772 då en större byggnad stod färdig att flytta in i.

Gamla Haga – då och idag

Från början var Gamla Haga en prästgård i Solna församling. Byggnaden har sedan dess flyttats cirka 200 norr om sin dåvarande plats på Vasaslätten, och är idag en privat bostad samt ett statligt byggnadsminne.

Gamla Haga rymmer även ett värdshus (Gamla Haga värdshus).

En fristad mitt i city

Gamla Haga var en uppskattad tillflyktsort för kungen som här kunde komma undan det högfärdiga hovlivet i staden.

Tillsammans med sina närmsta vänner och dåtidens författare och konstnärer njöt de av det lantliga livet på Gamla Haga där de kunde släppa sina hämningar.

Av kungen kallades Gamla Haga för ‘maison favorite’ (på svenska ‘favorit hus’).

Turkiska kiosken

I den södra delen av Hagaparken står den Turkiska kiosken, som även kallas för ’paviljongen’.

I närheten ligger också den Kinesiska paviljongen samt den Kungliga begravningsplatsen. En kiosk, betydde, på Gustaf lll:s tid, en mindre paviljong, öppen på vissa eller alla sidor (’kiosk’ är den turkiska benämningen för ’utsiktshus’).

Byggnaden är uppförd av landskapsarkitekten och hovintendenten Fredrik Magnus Piper och är inredd i pompeisk stil av konstnären Louis Masreliez.

Historien om den Turkiska kiosken

Den Turkiska kiosken skapades efter Gustav III anvisningar och byggdes mellan 1786-1788. Hagaparken var från början en landsbygd (ordet Haga betyder ”bete”) men på order av Gustav III lät landskapsarkitekten Fredrik Magnus Piper omforma området till en engelsk park för hovets räkning.

I syfte att roa samt tillfredställa kungens naturintresse, lät Piper pryda parken med byggnader och anläggningar däribland Turkiska kiosken. Idag är Hagaparken en del av ekoparken, en urban nationalpark, som grundades år 1995.

Turkiska kiosken i Hagaparken