Betalar du kommunalskatt på Lidingö eller i Solna om du bor i Hagaparken?

Hagaparken vilken skatt

Betalar du kommunalskatt på Lidingö eller i Solna om du bor i Hagaparken? Alla som är folkbokförda i Sverige och har en beskattningsbar inkomst är skyldiga att betala kommunalskatt. Denna kommunalskatt kan dock skilja sig väsentligt beroende på var i landet du är bosatt. Det kan vara extra förvirrande om du bor precis på gränsen …

Read moreBetalar du kommunalskatt på Lidingö eller i Solna om du bor i Hagaparken?