Betalar du kommunalskatt på Lidingö eller i Solna om du bor i Hagaparken?

Betalar du kommunalskatt på Lidingö eller i Solna om du bor i Hagaparken?

Alla som är folkbokförda i Sverige och har en beskattningsbar inkomst är skyldiga att betala kommunalskatt. Denna kommunalskatt kan dock skilja sig väsentligt beroende på var i landet du är bosatt. Det kan vara extra förvirrande om du bor precis på gränsen mellan två kommuner, vilket är fallet med Hagaparken i Stockholm. I denna artikel kommer du därför att kunna läsa mer om:

  • Vad som gäller angående kommunalskatt i Hagaparken
  • Att bo kring Hagaparken – så väljer du rätt område
  • Lidingö vs. Solna – vilken kommun är mest fördelaktig i skatteväg?
  • Så påverkar det politiska styret kommunalskatten
  • Så används din kommunalskatt i Lidingö kommun

Här betalar du kommunalskatt om du bor i Hagaparken

Hagaparken tillhör Solna kommun så det är störst sannolikhet att du betalar kommunalskatt till Solna kommun. Solna har en av de lägsta kommunalskatterna i landet på 29,75 %. Det kan dock bero på vilken del av Hagaparken du bor i. Om du bor längre österut är det stor chans att du har Lidingö som kommunalskatt. Läs mer om kommunalskatt på Lidingö 2024 om du är intresserad av att veta mer om Lidingös skattesatser för året. 

Lidingö vs Solna – vilken kommun är bäst ur en skattemässig synpunkt?

Det är få skillnader på Solna och Lidingö om du tittar på kommunalskatten i rena siffror. Båda kommunerna ligger i topp 10 bland de lägsta kommunalskatterna i Sverige, enligt aktuell statistik från SCB.

På Lidingö betalar du som kommuninvånare 30,22 % och som boende i Solna betalar du 29,75 %. Det går snabbt att konstatera att det är andra faktorer som står i centrum när Stockholms invånare väljer i vilken kommun de ska bosätta sig. Om man granskar topplistan över lägst kommunalskatt ser man också att många kommuner från Stockholm placerar sig på topp 10.

Så påverkar det politiska styret kommunalskatt Lidingö och kommunalskatt Solna

Lidingö har länge varit ett starkt fäste för M och de styr även mandatperioden 2024 tillsammans med Lidingöpartiet. Solna var länge en blå kommun men fick 2022 en ny regering som består av MP, S, C och V. Trots att dessa styren står långt ifrån varandra politiskt har båda kommunerna valt att höja kommunalskatten 2024. En av de huvudsakliga orsakerna till detta är att Sverige befinner sig i en lågkonjunktur och måste öka intäkterna.

Så används din kommunalskatt Lidingö 2024

Pengarna som du betalar in i kommunalskatt går främst tillbaka till välfärden och den offentliga sektorn i kommunen i fråga. Det inkluderar bland annat följande:

  • Kollektivtrafiken
  • Skolor och äldreboenden
  • Kommunala satsningar
  • Sjukvården (via regionskatten)

Syftet med kommunalskatt har alltid varit att du som kommuninvånare ska känna trygghet och få något tillbaka av din kommun. I Lidingö har man dessutom ett positivt netto för inflyttning och få människor som lever på socialbidrag, vilket är bidragande faktorer till att de ligger i topp.

Så används din kommunalskatt i Solna 2024

Kommunalskatten i Solna används nästintill exakt likadant som i ovanstående stycke kring kommunalskatt på Lidingö.

FAQ – Vanliga frågor

Är Hagaparken Lidingö eller Solna?

Hagaparken ligger i kommunen Solna, om du bor runtomkring hagaparken betalar du skatt i Solna. Om du bor mer österut bör du höra med de olika kommunerna vart du ska betala skatt.

Har Lidingö eller Solna lägst skatt?

Solna har något lägre skatt än Lidingö. Dock ligger båda kommunerna inom top 10 billigaste kommunalskatterna.

Lämna en kommentar